FORGOT YOUR DETAILS?

Tivrmt n tawrirt

  • Advar

Tlla tvrmt g yat n twrirt v tuççumt n tmdint n warzazat, tili g yan wansa istawhmman bahra, tlla gr sin ibrdan iqburl lli tkkan isbbabn wahli aya, d g umjmao n sin n isaffn : asif n dads d wasif n idrmi (asif n warzazat).

- tannayt g umzruy

Amzruy n tvrmt ad ur ittwassn aïïas, ittubna g tasut tis mrawt d sa, ddag d yusa pmmadi lglawi issuso tt, yili d udvar n gmas lmadani (1882) g tawrirt, lli yumçn tanbaät n tlwat asgg°as n 1876.

Issnta uzmz atrar xf ufus n sslïan mulay obd rrpman bn hicam, ioyyn mupmmad abibï lmzwari sg tlwat, ad ig lqayd xf lglawi, d imvran d ayt wawizvt. Lqayd ad nna d yiwin yat n tsrtit n ussuso g iffus n lqblt. D tkkat tawrirt g uzmz ann ddaw tnbaät n umvar mupmmad u pmad u obbu, amvar n tmnuvalt.

Dffir n lmut n umvar mupmmad u pmad u obbu, itahl pmmadi lglawi s tadyalt nns lalla ãfiyya pmad, d memmis n gmas (memmis n mupmmad abibï) itahl s lalla ijja pmad, ultmas n umvar. S manaya, zmrn iglawitn ad gin afus nnsn xf tawrirt, lli issmvrn akal d tnbaät nns, yiwän jaj n warzazat, g uzmz n ããlïan lpasan amzwaru, llig immut asgg°as n 1894, qqnen d xf tvrmt tiqbilin n (ayt warzazat, d ayt budal, …) vur wattayn n sin isgg°asn. D ur vifs ttyakks tfrgi allig idda umyawas sg tlwat.

Tssuda tnbaät n pmmadi lglawi ar asgg°as 1973 (tizi g immut), s tzmmar timqranin n gmas lbaca tthami lglawi, d tgalt taoãkëit n memmin n gmas lqayd pmmu lglawi. Bac yav mupmmad bn pmmadi advar nns ar asgg°as n 1939, çaës ssi bubkr bn lmadani. Nna yumçn tanbaät n tawrirt sg 1940 ar asgg°as g yumç lmvrib tasimant nns. Taf ad as ittuyakkas aylli illan ddaw ufus nns, puma ad yuvul s winna mi ga winnsn g isgg°Asn n ssttinat. G usgg°as n 1972, tsva tgrawt tavrmant n warzazat tivrmt n tawrirt.

  • Aglam n tlusi

Tuãkiwt tamzwarut n tvrmt ur sul tqqimi, ur d gis ivama vas kra idrus, lli igan amdya xf ayn izrin. Zund tadala ugani, lli ittugan s yan imk amaynu icbpn cigan igan. D usays d wudm n ivrban ilan ëëcm anaçuë. Mac kra yaänin ur sul iqqimi zund lbëuj, d irpbiyn, d zznaqi, d tdaliwin n tawjiwin.

Ruxa, tivrmt digs kkuçt n tsggiwin, iffus n lqblt nna g illa yan wammas ittugan xf ushyyu n wayda waïlas, ad amm waïlas. G tsga n iççlmä n lqblt, ttuhyya asgg°as n 1996, wasa ar çaës kccmn iwdan. D tasga lli mu ttini « stara » wasa zdvn digs mddn. V tsga tamggarur ur da digs nttafa amya, vas akrkur.

Ittuzmmem udvar n tvrmt n tawrirt, s umrsun amawas g wass n 17 fbrayr 1954 (avmis amaddud 2159 ass n 12 mars 1954, 379).

 

 

ⴰⴷⵍⵉⵙⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵊ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ 

TOP