FORGOT YOUR DETAILS?

Tivrmt n lwdaya

  • Advar

Tga tvrmt n lwdaya yan wansa aqbur g tmdint n ëëbaï. Tlla g iççlmä n lqblt, nnig yan uqcmir g ittyyi wasif n abi lqraq d ill aïlasi.

- tannayt g umzruy

Tivrmt ad tga ijj n wammas aqbur g tmdint n ëëbaï, sg uzmz n lmuwppidin. Uwin d idlisn masd agldun tacfin ibna asgg°as n 1140, yan ufrag aoãkriy d asgdan, ism nns « qãë bni targa ». d urzzu aëkyuluji lli ikkan xf wansa, ttafan wahli n iskkin iqburnn yavuln s uzmz n vakud ann. Lliv kcmn lmuwppidin asgg°As n 1146, g uzmz n lxlift amazwaru obdlmumn (1130-1163), d kkan ar as qqarn i tvrmd ad mhdiya, xf wassav n unmnbaä n tawja lmhdi bn tumrt. Tg ilmma ansa s d ttackan inmvurn imaddudn d uëççum n landalus, maca ur sul tgi viklli s tkka, idwl wuddur i ëibaï lftp, g uzmz n yaoqub lmnãur, dar n tmttant n wnni tt ibnan.

Dffir n ad usufv n ugllid filib wis kraä i imuriskiyn sg sbanya asgg°As n 1609, ikcm d vur wattayn n 2000 n umzduv d iddan sg hurnatcus s agnsu n tvrmt, yamç tn sslïan mulay zidan, ad gin afrag i ëëbaï d sla, d i imç irgayn idiwanin. Maca ur kkin walu sskrn tagrawla xf unbbaï, gin g tvrmt tamaçunt tamcïupt, ur izmrn ad tqqim, ddag d ddan ioalawiyn g uzmz n mulay ëcid asgg°as n 1666. Taf ad ittuga umsasa, d ussuso n tvrmt, äaët uya, xf ufus n mulay smaoil, d sidi mupmmad bn obdlla, d mulay yazid. D g uzgn amzwaru n tasut tis tça isskr digs sslïan mulay obdëëpman (1822-1859) ivrm n lwdaya. Igan assav n wansa nna g izzdv Itsn iëppaln iãprawitn sg waorabn n maoqil. Dffir n uya, tdwl tg avzu wahli n tsutin izrin, dat n ad asn hyyan g tizwuri n tasut tis sin id mraw.

- aglam n tlusi

G jaj n tvrmt ad, ar nttafa cigan n wansiwn, digsn agadir aqbur mi ttini agadir amuwappidiy, d yan iflw amqran ar asqqarn « lbal akswat », d uzduv n tgldit taoalawit, d tmzgida « ljamo loatiq », d uzduv illan g tsga n tagut, ittwaskr i igldun, wansa aoãkri « brj ãqqala », d wurti andalusi. Manaya, ttin as itsn ivrban ixatarn, iorcn, ilin asn lbëuj d iflwan imqqurn. S uya, tivrmt tsul tudja timatarin tiqburin n tsutiwin d izmaz lli fllas ikkan sg umzruy nns, sg tasut tin sin d mraw s tasut n sin id mraw.

Ttuzmmem tvrmt ad g wayda namur s uäahir n wass n 6 yunyu 1914, nna yumçn kra n tsgg°in g tvrmt (avmis amaddud 86 ass n 19 yunyu 1914, 454), d uäahir n 10 abril 1944, lli içlin s wanaw n wayda n tvrmt (avmis amaddud n 1651 ass n 16 yunyu 1944, 374). Viklli tudf s wayda amaälan n lyunisku asgg°as n 2012.

ⴰⴷⵍⵉⵙⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵊ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵡⴷⴰⵢⴰ

TOP