FORGOT YOUR DETAILS?

Tivrmt n bulowan

  • Advar

Tlla tvrmt n bulowan g 75 kilumiïë g iffus n lqblt n tmdint n ljdida. Ttuga xf uksar n yan uqcmir isksiwn xf uzavar n dkkala, g tsga taçlmaät n wasif n umm ëëbio.

  • Tannayt g umzruy

Amzruy n tvrmt ad ur bahra ittyassan, sg tasut tis sa d mraw, d illa mayttin masd taçkkawt n tvrmt ad tlla xf ufus n lmwppidin, maca urta illi mayd issn tidrt nns, is tlla wahli aya, nvd tlla aflla xf kra n tvrmt taqburt.

Ttuçkka tvrmt ad g uzmz n ããlïan mulay smaoil asgg°as 1710, xf ufus n lbaca bu otman soid bn lxyyaï, v wammas n ubrid n jar fas d mëëakc. S mayana tavul tga yan g idvarn d ibrdan lli ittkka ããlïan v akud ann, tg ilmma asrs n usmxllf n iyysayn n inmvurn ioalawiyn gr ëëbaï d mëëakc. Rnu as, mas tga tvrmt ad yat tvarast lli äfaën inbbaän puma ad srsn ifassn nnsn xf dkkala d ccawya d ëëpamna.

  • Aglam n tlusi

Tivrmt ad digs tAsgda tamkkuçt, d smmus n lbëuj kan ivrban nnsn s tsga tayffust, g lbëj anammas, ittuëçm yan iflw amqran s içëan ittuëcmn, g ubrid immunän. Ilin dav lbëuj yaänin g tsga tiççlmät. Agadir n tsga n tagut digs lbëj g uzgn n uwrarray, yili tasga nns yan lbëj avzzaf. Ïïfnt çaës wahli n tg°mma timççanin s tlla yat tiflut g äart, ar tssufuv s asif, sg ubrid bahra ifrvn.

G tvrmt, illa uzduv g illa lbëj qqarn as « daë ããlïan », jaj nns, illa ujmir, asarud, tidaliwin icnan, s tçuëi days illan. D g ugns n tvrmt ddv, ar nttafa tipuna n usvnzi, d irpbiyn, d tmzgida, d tisgit. G tsga n lqblt xf wasif, kud tddut ittmyattay uvaras xf sin ivrban lli illan, puma ad gn abrid ittawin s tdala takswat, lli g llant tskkuta ioëëcn aïïas, d isarudn n idwln win tissi.

Tudf tvrmt ad g wayda anamur, s uäahië n 11 mars 1924 (avmis amaddud 599, g abril 1924, 658).

ⴰⴷⵍⵉⵙⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵊ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵓⵍoⵡⴰⵏ

TOP