FORGOT YOUR DETAILS?

Tivrmd n ããwiuëa - qdima

  • Advar

Tlla tvrmt ad g tavart n uïlanti xf 3 n id kilumiïë, g ixf n wasif n tansift, iffus n tmdint n asfi.

  • Tannayt g umzruy

Mqqar ttubdr tvrmt g maëëa isavuln illan sg tasut tis yan d mraw, s wassav n ëibaï akuz niv asagn n akuz, isul umzruy n tvrmt ur wala ittwassn. Assav ad wanita a riss ittuvra awd iflw n tvrmt. D izmr ad iburtuvaliyn ag bnan tivrmt ad, di tazwara n tasut sit ãäiã d mraw, ig tt ugllid aburtuvali manwwil amazwaru tarzzift i usrdas dyigu di azarbuj, lli ibnan mugadur, izzri digs aynna as d iqqiman i tudrt nns, d anbbaä n asfi. Macc tavult i ssodyyin isgg°asn n 1523-1525, igan azmz lli g ttuga tvrmt n asfi qãë lbpë. Yusin assav n ããwiuëa – qdima sg tasut tis tam d mraw.

  • Aglam n tlusi

Tga tvrmt yan wanaw icbpn, s iëccimn lli digs illan s uçëu, yili days ijj n iflw amattay innuëçm s lqbl, s yan lbëj xf uyffas d yan xf uçlmaä. Yan digsn iwrirry, ioëc, g tsga iffus n lqblt, d yan ikka ddaw as, g tsga iççlmä n tagut. D ar av ssktayn lbëuj ad s tsnigit n tsgda, s lbëuj n lburtuval illan g ilmvrib, g tasga n asfi, açila, d lqãë ããvir, macc mmyallan g uynna içlin s iflwan nnsn.

Ttuzmmem tvrmt n ããwiëa – qdima, g wayda anamud, s uäahië n 23 fbëayë 1943 (avmis amaddud 1588 n wass n 12 abril 1943, 282).

Tivrmd n ããwiuëa - qdima

TOP